V současné době své podnikání rozděluji do následujících oblastí:
oblast první:   Krizový manamegent
oblast druhá:  Účetnictví
oblast třetí:     Správa a pronájem nemovitostí
oblast čtvrtá:   Ekonomické řízení firem
oblast pátá:    Programování v MS Excelu

Bliží údaje o mě si můžete přečíst po dokazem historie


Podnikám na základě živnostenského oprávnění vydaného Úřadem městského Obvodu Ostrava-jih, č.j. H1011195; a dále a Živnostenským úřadem Magistrátu města Ostravy 380701-65101-00. Dále jsem členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci, členské číslo 772