Ekonomické řízení firem je složitá činnost. Velké firmy mají k tomuto své odbory. Počet pracovníků a jejich pravomoce  bývají rovnocenné s odbornými (technickými) a provozními úseky.

Malé a střední firmy pro finanční řízení nemohou držet vlastní aparát, protože je to drahé. Výhodně najímají externisty (tzv. outsoursing). Externí spolupracovníci mají i tu výhodu, že mívají více klientů, což jim poskytuje širší zkušenosti. Dovedou rychleji analyzovat a předvídat budoucí ekonomický vývoj. 

Mí klienti jsou podnikatelé vysoce odborně zdatní ve své profesi, kteří si uvědomují, že ekonomické řízení je rovněž vysoce odborná činnost, kterou mají zastávat specialisté.

Prakticky probíhá spolupráce v následných krocích:

-        analýza ekonomických závěrek za posledních několik let,

-        definice (pojmenování) stávajících trendů,

-        ve spolupráci s majitelem (generálním manažerem) vytipování oblastí, kam je třeba nejdříve zaměřit pozornost,

-        podrobná analýza firemních procesů ve vytyčené oblasti, zjištění finančních úniků,

-        stanovení a zavedení opatření, která „zalepí díry úniku peněz“

-        zavedení pravidelného kontrolního systému zdrojů a především peněz (tzv. controling)

 

Mojí výhodou je osobní kontakt a spolupráce s mnoha specialisty na konkrétní úkoly. Umím sestavit tým tak, aby pracoval rychle, vysoce odborně a efektivně.