Krizový management je speciální oblast manažerské činnosti řešící provoz a ekonomiku firmy, která se dostává do problémů.

Následně uvádím dva znaky postupného zhoršování stavu firmy a nabízená řešení. Číselné označení na sebe navazuje. Vnější projev popsaný v bodě 1 odpovídá vnitřní situaci pod číslem 1. Řešením číslo 1 lze dosáhnout zvratu k opětné prosperitě. Obdobně lze propojovat vyšší číselná označení.

Vnější projevy situace ve firmě

1.      Firma se začíná zpožďovat s placením přijatých faktur.

2.      Začíná se rozhodovat o tom, kterému dodavateli je třeba zaplatit dříve a který počká.

3.      Začínají chybět peníze na placení nejdůležitějších dluhů (elektřina, teplo, základní materiál apod.).

4.      Zodpovědní pracovníci se vyhýbají obchodním partnerům a hrozí se zvonících telefonů.

Vnitřní situace ve firmě

1.      Firma je ještě v dobré kondici avšak signalizuje budoucí problémy.

2.      Finanční a ekonomické zdraví firmy se zhoršuje.

3.      Problémy se stupňují, v dodavatelsko–odběratelských vztazích vznikají těžce řešitelné vztahy a vazby, nabíhá tzv. „spirála smrti“. Firma je v krizi.

4.      Firma je v hluboké krizi.

 

Nabízená řešení

1.      Začít se spontáním šetřením, provést ekonomickou, zdrojovou a finanční analýzu – hledání bodu zvratu; lze ještě spekulovat o navýšení obratu bez hlubokých změn v sortimentu.

2.      Nutně provést organizační změny s nekompromisním cílem snížit náklady. O navýšení obratu již nemá cenu moc spekulovat, naopak je nutno počítat se skutečností, že narůstání platebních potíží povede ke zhoršování vztahů s dodavateli. To se odrazí v poruchách dodávek, následně v poklesu prodeje zboží nebo služeb. Navýšení obratu lze dosáhnout pouze zásadní inovací, např. novým výrobkem nebo službou.
Řešením může být získání kapitálového společníka nebo vstup rizikového kapitálu.

3.      Naděje na ozdravění firmy se rychle zmenšují. Je nutno hledat radikální řešení.

-        prodej firmy

-        likvidace

4.      Razantním řešením je podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek firmy.