Programování v excelu je (pro mne) logickým důsledkem činnosti v oblasti ekonomického řízení firem.

Sledování vytipovaných ukazatelů, ať už jsou jakékoliv, má vysokou vypovídací schopnost pouze je-li prováděno opakovaně v časovém sledu.

Podnikatelé a malé firmy používají pouze „malý“ účetní  software, kterému chybí manažerská nadstavba. K získání pravidelných informací  pro analýzy se vždy vychází z účetních dat. Z těchto dat se musí exportovat nějaká sestava, která je označena jako vypovídající o něčem. Tato sestava se importuje do MS Excelu, kde se s ní začíná pracovat. Teprve následným zpracováním se dostávají data do formátu s vysokou vypovídací schopností o tom, co se ve firmě děje.

Tyto práce se musejí provádět pravidelně, obvykle každý měsíc. Algoritmizace a následné naprogramování garantuje shodnost vyhodnocování dat. Vytvářím pro každý úkol speciální procedury (programy), které jednak šetří čas potřebný ke zpracování, jednak garantují stejný postup v každém období (měsíci), tedy garantují srovnatelnost dat.  Bohužel obecnost a přenositelnost těchto procedur (programů) je velmi nízká.