Účetnictví se věnuji od roku 1990. Po prvních letech tápání se postupupně ustalovala pravidla. Dnes je účetnictví
přesnou disciplínou, kterou je třeba vykonávat s vysokou profesionalitou. Společně s manželkou Hanou nabízíme
zpracování účetnictví malým společnostem, ale také velkým podnikům s několika středisky.
Vždy umíme zpracovat účetní agendu tak, aby manažeři dostávali informace v takové podobě, která je pro ně maximálně srozumitelná.

Umíme účtovat neziskové organizace, společenství vlastníků bytů a podobně.

Drobným podnikatelům umíme zpracovávat daňovou evidenci.

Spolupracujeme s několika daňovými poradci a auditory, což nám umožňuje uspokojivě vyřešit i nejsložitější
problémy, na které lze v praxi narazit. Za celou dobu vykonávání účetních prací pro nejrůznější klientelu prošla
naše práce desítkami kontrol finančních úřadů. Naši klienti nikdy neměli závažné problémy a žádný finanční
úřad nevyslovit zásadní výtky a nikdy nevyměřil zásadní pokuty a penále.

Naší devizou je vysoká znalost práva, doplněná spoluprací s vynikajícími advokáty (komerčními právníky).
Klientům se vyplácí konzultovat svá zásadní rozhodnutí před jejich formalizací. Tím jimi pomáháme uzavřít
takovou smluvní dokumentaci, která jim zabezpečí bezproblémové obhájení podnikatelských kroků před
kontrolními orgány.